Contents   Index   Previous   Next1.1.1 Tabblad: Personeelsleden

 

Geeft een overzicht van uw personeelsleden en hun kostprijs per uur. Ook krijgt U een overzicht van de KP per geschooldheid.

 

 

Ieder personeelslid heeft een ‘uurloon barema’. Vb Ploegbaas = 12.000

Bovenop dit ‘uurloon barema’ kan hij eventueel een ‘toeslag’ ontvangen. Vb. 1 Euro

De kostprijs per uur voor de werkgever wordt berekend door bovenop het volledige uurloon de sociale lasten te voegen.
De sociale lasten worden berekend door het volledige uurloon te vermenigvuldigen met een factor vb. 0,86. Deze factor 0,86, is het resultaat van een berekeningstabel in Excel. Ook uw boekhouder kan U adviseren om de waarde van deze factor te bepalen voor uw bedrijf.

Rekenvoorbeeld:

Barema

12,00 Euro

 

Toeslag

1,00 Euro

 

Bruto uurloon werknemer

13,00 Euro

nl. 12,00 Euro + 1,00 Euro

Sociale lasten

11,18 Euro

nl. 13,00 Euro * 0,86

KP uurloon voor werkgever

24,18 Euro

nl. 13,00 Euro + 11,18 Euro