Contents   Index   Previous   Next1.1.2 Winst, Toeslagen en Mobiliteit

 

Hier kunt U de standaard waarden ingeven van de winstpercentages, de toeslag per uur en de mobiliteit.

 

 

% op uurloon

De standaard winst op het uurloon

% op materiaal

De standaard winst op het materiaal

% op derden

De standaard winst op werken uitgevoerd door derden

Toeslag uurloon

De toeslag per uur voor de werkingskosten van het bedrijf, vb. bureelkosten, presentatiekosten enz.

Uw boekhouder kan u hier adviseren.

% SK

De toeslag op de SK, Specifieke Kosten, of kosten die niet zichtbaar mogen zijn in de offerte vb. werfcaravan, opruimen werf, beschermingsmaatregelen, ...

Uren/Dag

Het standaard aantal werkuren per werkdag, vb. 8

Kost km chauffeur (in Eur)

Mobiliteit, voor het transport van uw bedrijf naar de werf.
De kostprijs per km van het personeelslid dat rijdt als chauffeur en de km vergoeding voor de wagen.

Kost km passagier (in Eur)

Mobiliteit, voor het transport van uw bedrijf naar de werf.
De kostprijs per km van het personeelslid dat meerijdt als passagier.