Contents   Index   Previous   Next1.1.4 Loon baremas

 

De loonbaremas per geschooldheid. Deze gegevens worden regelmatig gepubliceerd door de vakorganisaties, vb. NACEBO.