Contents   Index   Previous   Next1.1.5 Werktijden

 

De gebruikelijke werktijden van de arbeiders van uw bedrijf, vb. in de zomer en in de winter. Deze instellingen worden gebruikt bij de registratie van de uren. Zie ‘2.2.1.2 Registratie van de uren’.