Contents   Index   Previous   Next1.2.1 Tabblad: Eenheden

 

De eenheden die gebruikt worden in de afrollijsten van BatiExcel.
De eenheden waarvoor Mat. EH is aangekruist, mogen alleen gebruikt worden voor materialen.
Bijvoorbeeld, U kunt de eenheid ‘m’, meters, gebruiken om een hoeveelheid materiaal aan te duiden. Daarentegen, de eenheid ‘min’, minuten, mag niet gebruikt worden voor materiaal.