Contents   Index   Previous   Next2.1.1 Klanten

 

Om de klantgegevens van het project te editeren. Deze gegevens kunt U eveneens editeren in het scherm 5.1.