Contents   Index  2.1.3.1 Detail Kostprijsberekening

Voor de berekening van de kostprijs van het project.

 

U kunt gebruik maken van de door ons geleverde bewerkingsbibliotheken en leverancierslijsten. U kunt deze echter zelf bijwerken, en uitbreiden, in ‘4. Favorieten materialen en Bibliotheken’.
Ook kunt U posten van een KP toevoegen aan de bewerkingsbibliotheek.

 

2.1.3.1.1 Bovenaan het scherm

 

 

Nr

Het nummer van het project.

 

Bij het aanmaken van de kostprijsberekening, wordt standaard het eerst beschikbare nummer ingevuld.
U kunt dit nummer echter wijzigen.

Datum

Datum van het project

Bij het aanmaken van de kostprijsberekening, wordt standaard de huidige datum ingevuld.
U kunt deze datum echter wijzigen.

Klant

Naam van de klant

 

Beschrijving

Beschrijving van het project

 

Kost uurloon

De kostprijs van het uurloon van de werknemers waarmee u gaat rekenen..

Standaard wordt dit veld gevuld met de prijs van de gemiddelde kost van het uurloon, zoals berekend in ‘1.1.1 Tabblad: Personeelsleden’.
U kunt deze kost echter wijzigen voor het huidige project.

Toeslag

De toeslag per uur voor de werkingskosten van uw bedrijf.

Standaard wordt dit veld gevuld met de toeslag, zoals ingegeven in het scherm ‘1.1.2 Winst, Toeslagen en Mobiliteit’.
U kunt deze kost echter wijzigen voor het huidige project

 

2.1.3.1.2 Linkerzijde van het scherm

Hier kunt U de bewerkingen/posten ingeven die vereist zijn voor het project. U kunt deze bewerkingen/posten kiezen uit de bibliotheken mbv. de knop ‘Laden uit biblio’, 2.3.1.4.
Ook kunt U de bewerkingen/posten zelf ingeven.

 

 

SK

De bewerkingen/posten van het type SK, Specifieke Kost.

 

Deze bewerkingen zullen niet verschijnen in de prijsofferte voor de klant.
Hun kostprijs, en de winst erop, zal wordt verdeeld over andere bewerkingen.
Vb. U heeft een werfcaravan nodig voor het project, maar deze bewerking/post mag niet verschijnen in de prijsofferte. De kost van de werfcaravan, en de toeslag erop, zal dus verdeeld worden over andere bewerkingen/posten.

Type

Type zoals gespecifieerd in de hoeveelheidsstaat

 

Eenh

De eenheid van de bewerking/post

 

Aantal

Het aantal bewerkingen/posten

 

KP

De kostprijs per bewerking/post

Dit veld wordt bijgewerkt wanneer U op de knop ‘Bereken’ drukt.

2.1.3.1.3 Rechterzijde van het scherm

Geeft de verschillende items weer die horen bij een bewerking/post. Deze items kunnen zowel door U ingegeven worden, als geladen worden uit de bibliotheek

 

 

Sel

Indien aangekruist, dan wordt het item meegerekend bij de kostprijsberekening

Indien U een bewerking/post laadt uit de bibliotheek, dan worden er verschillende materialen ingeladen. Alleen het materiaal dat is aangekruist, wordt gebruikt bij de berekening van de KP

Mat

Geeft het type van item weer.

Mat: Materiaal, vereist materiaal
EL: Eigen loon, uitgevoerd door uw werknemers
DD: Uurloon derden of gehuurd materiaal, vb. onderaannemers, huur van een kraan, ...

Benaming

De benaming van het item

 

Minut./Aantal

Het aantal minuten of het aantal eenheden

Voor EL: Het aantal minuten werk die vereist is

Voor Mat en DD: Het aantal eenheden materiaal, vb. aantal bakstenen.

Eenh

De eenheid van het item

EL: altijd minuten
Mat: vb. m2

DD: per bewerkingseenheid

KP eenh

De KP, kostprijs, van het item

EL: de kostprijs van 1 minuut werk; KP Uur/60
Mat: de kostprijs van het materiaal

DD: KP per bewerkingseenheid van de bewerking/post.

 

 

 

 

2.1.3.1.4 Drukknop ‘Laden uit biblio’ en ‘Geavanceerd’

2.1.3.1.4.1 Drukknop ‘Laden uit bibio’

De drukknop opent het scherm ‘Invoegen bibliotheek item’. Met dit scherm kunt U bewerkingen/posten laden uit de bibliotheek.

 

 

2.1.3.1.4.2 Checkbox ‘Geavanceerd’

Wanneer U deze checkbox aankruist, verschijnt de drukknop ‘Toevoegen aan biblio’. Met deze drukknop kunt U uw eigen bewerkingen/posten toevoegen aan de bibliotheek.

Vb. U heeft een bewerking aangemaakt voor een project voor een klant. Indien U deze bewerking meerdere malen zult nodig hebben, dan kunt U deze toevoegen aan de bibliotheek.

 

 

Opm: U kunt de bewerkingen ook aanmaken in de bibliotheek met bewerking. Zie ‘3.2 Bewerkingen’.

 

2.1.3.1.5 Drukknop ‘SK (Specifieke Kosten)

 

 

Er zijn twee soorten SK’s: Mobiliteit en Anderen.

2.1.3.1.5.1 SK: Mobiliteit

De SK Mobiliteit berekent de kost van het vervoer van uw werknemers van het bedrijf naar de werf.

Aantal manuren

Het aantal manuren vereist om het project uit te voeren.

Wordt berekend door BatiExcel. Dit aantal is vereist om het aantal ritten te kunnen berekenen.

Kost km chauffeur (in Eur)

De kostprijs per km van het personeelslid dat meerijdt als chauffeur.

Wordt standaard gevuld met de waarde die is ingegeven in het scherm ‘1.1.2 Winst, Toeslagen en Mobiliteit’.
U kunt deze kost echter wijzigen voor het huidige project.

Kost km passagier (in Eur)

De kostprijs per km van het personeelslid dat meerijdt als passagier.

Wordt standaard gevuld met de waarde die is ingegeven in het scherm ‘1.1.2 Winst, Toeslagen en Mobiliteit’.
U kunt deze kost echter wijzigen voor het huidige project.

Uren/dag

Het aantal werkuren per dag.

Wordt standaard gevuld met de waarde die is ingegeven in het scherm ‘1.1.2 Winst, Toeslagen en Mobiliteit’.
U kunt dit aantal uren echter wijzigen, vb. indien U 9 uren/dag werkt voor een bepaald project.

Aantal man

Het totaal aantal werknemers per dag of samenstelling van de ploeg.

Vereist om het aantal ritten te kunnen berekenen.

Afstand (enkel)

De enkele afstand tussen uw bedrijf en de werf.

Vereist om het aantal ritten te kunnen berekenen.

Aantal chauffeurs

Het aantal chauffeurs, het aantal voertuigen

Vereist om de kostprijs van de mobiliteit te berekenen.

 

2.1.3.1.5.1 SK: Anderen

Alle posten die aangekruist staan als SK of onzichtbaar in de offerte, zonder de mobiliteit. Vb. huur werfcaravan, opruimen werf.

 

2.1.3.1.6 Drukknop ‘Bereken’ en ‘Rapporten’

 

 

2.1.3.1.6.1 Drukknop ‘Bereken’

Berekent de kostprijs van het project. Ook worden alle KP’s van alle bewerkingen/posten bijgewerkt.

2.1.3.1.6.2 Drukknop ‘Rapporten’

Om de berekende KP af te drukken.

 

U heeft de mogelijkheid om de berekende KP rechtstreeks te tonen in afdrukvoorbeeld, maar U kunt ook de data exporteren naar MS Excel formaat.

Er zijn twee soorten rapporten: ‘Per post’ en ‘Gedetailleerd’.
Het rapport ‘Per post’ toont de KP per bewerking/post. Het rapport ‘Gedetailleerd’, toont eveneens de KP per bewerking/post maar ook de KP van ieder item.