Contents   Index   Previous   Next2.1.4.1 Detail prijsofferte

 

Voor de aanmaken van de prijsofferte voor het project.

 

2.1.4.1.1 Bovenaan het scherm

 

 

Nr

Het nummer van het project.

Idem als KP

Datum

Datum van het project

Idem als KP

Beschrijving

Beschrijving van het project

 

Klant

Naam van de klant

 

 

 

 

Uurloon

 

 

 

KP

De kostprijs van het uurloon van de werknemers waarmee de berekening is gemaakt.

De kostprijs uurloon zoals ingesteld bij de KP.
Standaard is dit de gemiddelde kost van het uurloon van alle arbeiders.

Win %

Het winstpercentage op het uurloon

Wordt standaard gevuld met de waarde die is ingegeven in het scherm ‘1.1.2 Winst, Toeslagen en Mobiliteit’.
U kunt deze kost echter wijzigen voor de huidige prijsofferte.

Toeslag

De toeslag per uur voor de werkingskosten van uw bedrijf

De toeslag zoals ingesteld bij de KP

 

VKP

De verkoopprijs van het uurloon

 

 

Winst materiaal en derden + toeslag SK

Mat %

Het winstpercentage op het uurloon

Wordt standaard gevuld met de waarde die is ingegeven in het scherm ‘1.1.2 Winst, Toeslagen en Mobiliteit’.
U kunt dit percentage echter wijzigen voor de huidige prijsofferte.

Win DD %

Het winstpercentage op prestaties van derden vb onderaannemer, gebruik kraan.

Idem

Toeslag SK

De toeslag op de SK, Specifieke Kosten, vb. werfcaravan, opruimen werf, ...

Deze toeslag wordt gebruikt om zich in te dekken tegen mogelijke prijswijzigingen.

Idem

 

2.1.4.1.2 Midden van het scherm

 

 

2.1.4.1.2.1 Bewerkingen/Posten

Code

Code van bewerking/post

 

Beschrijving

 

 

Type

Type zoals gespecifieerd in de hoeveelheidsstaat

 

Aantal

Aantal

 

Eenh

Eenheid

 

KP beh

De KP van 1 bewerkingseenheid

 

KP Tot

Aantal eenheden * KP Eenh

 

SK Tot

De totale SK, Specifieke Kosten, die zijn toegewezen aan deze post

De SK wordt verdeeld over de posten die de SK ontvangen.

VKP Eenh

De VKP per eenheid

De VKP per eenheid voor de klant, dus inclusief eventuele SK’s

VKP Tot

Aantal eenheden * VKP Eenh

 

VKP el

Het gedeelte EL, eigen loon, van de geselekteerde post.

Een post kan zowel bestaan uit eigen loon, materiaal als derden. In deze drie tekstvelden wordt deze subtotalen getoond.

VKP dd

Het gedeelte DD, derden, van de geselekteerde post.

 

VKP Mat

Het gedeelte Mat, materiaal, van de geselekteerde post.

 

 

 

 

Idee SK

 

 

IsSK?

Of de bewerking/post al dan niet een SK, Specifieke Kost, is

Vb. werfcaravan. Deze kost mag niet vermeld worden in de prijsoffertes, maar moet verspreid worden over de andere posten.

Ontvangt SK

Ontvangt een deel van de SK

Alle posten waar ‘Ontvangt SK’ is aangekruist, ontvangen een gedeelte van het totaal van de SK.
De SK wordt verdeeld volgens de regel van het ‘gewogen gemiddelde van de KP’. Hoe groter de post, hoe meer SK hij ontvangt. Zie rekenvoorbeeld.

Drukknop ‘Sel SK’

Alle posten, die zelf geen SK zijn, worden geselecteerd als ‘Ontvangt SK’.
De SK wordt dus over alle posten evenredig verdeeld. U kunt de SK echter ook manueel verdelen.

 

 

 

 

 

Rekenvoorbeeld verdeling SK

-Posten van het type SK

Mobiliteit

1.000 Euro

 

Werfcaravan

2.500 Euro

 

 

3.500 Euro

 

-Posten die de SK van 3.500 Euro ontvangen

 

KP Tot

SK Kost

Berekening

Post1

1.000

583,33 Euro

(3.500 * 1.000)/(1.000+2.000+3.000)

Post2

2.000

1.166,67 Euro

(3.500 * 2.000)/(1.000+2.000+3.000)

Post3

3.000

1.750 Euro

(3.500 * 3.000)/(1.000+2.000+3.000)

 

 

3.500 Euro

 

 

2.1.4.1.2.2 Items

Mat

Geeft het type van item weer.

Mat: Materiaal, vereist materiaal
EL: Eigen loon, uitgevoerd door uw werknemers
DD: Uurloon derden, vb. onderaannemers, huur van een kraan, ...

Beschrijving

Beschrijving van het item

 

Aantal

Aantal items

 

Eenh

Eenheid

 

Det KP beh

KP per eenheid

 

Toe Tot

Winst/Toeslag

De totale toeslag, winst, op het item

VKP_Tot

(Aantal * KP Eenh) + Winst/Toeslag

De totale verkoopprijs van het item

Actie

Actie van de eenheid

Deze acties worden gebruikt bij de nacalculatie, zie ‘2.4 Nacalculatie’.

Idee blokkeren winst

 

 

Blok

Blokkeert ‘Toe Tot’

Men kan de totale winst, Toe Tot, van een item blokkeren.

Vb. om af te ronden, om extra winst te nemen, ...

Toe Tot

De totale winst op het item

NIET blok:

Aantal * KP Eenh * Toe %

WEL Blok:

Hetgeen U zelf invult

VKP Tot

KP Tot + Toe Tot

De totale verkoopprijs van de items

 

 

 

 

2.1.4.1.3 Onderaan het scherm

 

2.1.4.1.3.1 Drukknop ‘Bereken’

Berekent de VKP, de samenstelling van de VKP en het aantal mandagen.

Tot

Totale VKP

Uurloon

Subtotaal VKP uurloon

Mat

Subtotaal VKP materiaal

Derden

Subtotaal VKP Derden

SK

Subtotaal VKP SK

Mandagen

Het aantal mandagen vereist om het project uit te voeren.

 

2.1.4.1.3.2 Prijsofferte

Om de berekende prijsofferte af te drukken.

 

U heeft de mogelijkheid om de berekende prijsofferte te exporteren naar MS Excel of MS Word formaat.