Contents   Index   Previous   Next2.1.4 Offertes

 

Voor het aanmaken van de prijsoffertes voor de projecten. Een prijsofferte is steeds gebaseerd op een kostprijsberekening.

 

Voor iedere prijsofferte kunt U aangeven of deze aanvaard is door de klant prijs, en aan welke prijs.

 

Door dubbel te klikken op een prijsofferte opent U het detail van de prijsofferte. Zie ‘2.1.4.1 Detail Prijsofferte’.

 

 

OK

Duidt aan of de prijsofferte aanvaard is door de klant.
Alleen de aanvaardde prijsoffertes worden opgenomen in het orderboek, ‘zie 2.5.1 Orderboek’.

Aanbod

De door U aangeboden prijs, de berekende prijs

Aanvaard

De door de klant aanvaardde prijs

Werfadres

Het werfadres, dit kan verschillen van het klantadres

 

 

Drukknoppen

 

Nieuw

Om nieuwe prijsoffertes aan te maken. Iedere prijsofferte is steeds gebaseerd op een kostprijsberekening.

Openen

Om een bestaande prijsofferte te openen. Ook kunt U een prijsofferte openen door te dubbelklikken in het rechtse scherm. Zie ‘2.4.1 Detail prijsofferte’.

Wissen

Om een prijsofferte te wissen

 

 

Checkbox ‘Geavanceerd’

Toont de knoppen ‘Kopieren’ en ‘Plakken’. Met deze knoppen kunt u een bestaande prijsofferte kopieren en plakken onder een andere naam.