Contents   Index   Previous   Next2.1.5.1 Orderboek

 

Geeft een overzicht van alle prijsoffertes, die aanvaard zijn door de klant, en hun status.

 

Status prijsofferte

Nog uit te voeren

Prijsoffertes die OK zijn, maar waarvan de werken nog niet begonnen zijn.

In uitvoering

Prijsoffertes die OK zijn, en waarvan de werken begonnen zijn.

Afgewerkt

Prijsoffertes die OK zijn, met een einddatum

Archief

Prijsoffertes waarvan ‘Archief’ is aangekruist