Contents   Index   Previous   Next2.1.5.2 Budgettering

 

Geeft een overzicht van de budgettering. U kunt deze resultaten exporteren naar MS Excel.

Nivo budgettering

Materiaal

Budgettering van het materiaal

Arbeid per post

Budgettering van de arbeid per post

Arbeid per actie

Budgettering van de arbeid per actie

Levering derden

Budgettering van derden