Contents   Index   Previous   Next2.2.1.2 Registratie van de uren

 

 

 

2.2.1.2.1 Linkerzijde: Lijst van de arbeiders

Toont de lijst van de arbeiders, deze lijst is read-only. Onderaan wordt, ter informatie, de KP van uurloon en de geschooldheid van de arbeider vermeld.
De data in dit scherm kunnen geediteerd worden in ‘1.1.1 Tabblad: Personeelsleden’.

2.2.1.2.2 Rechterzijde van het scherm

Voor iedere dag van de week, die begint met de ingegeven maandag, kunnen de uren geregistreerd worden.

De gebruiker kan de werkuren van iedere werkdag manueel invullen, maar hij kan ook gebruik maken van de afrollijst ‘Werktijden’. Met deze afrollijst kan de gebruiker de gebruikelijke werktijden automatisch invullen, vb. de werktijden tijdens de zomer.
Deze gebruikelijke werktijden worden ingegeven in ‘1.1.5 Werktijden’.

 

Idee ‘Specifieer’:

De werktijden worden toegewezen aan aanvaardde projecten en opdrachten in regie voor een klant.

Het tekstveld ‘Specifieer’ geeft U het aantal uren dat nog gespecifieerd moet worden voor een bepaalde werkdag.