Contents   Index   Previous   Next2.2.1 Registratie: Uren

 

Registratie van de uren van de arbeiders, en de toewijzing ervan aan projecten en opdrachten in regie van de klant. Ook kunt U verschillende rapporten maken die U een overzicht geven van het tijdsgebruik.

 

Er wordt steeds gewerkt met de huidige KP uurloon van de arbeider die het werk heeft uitgevoerd. Bij de registratie wordt de huidige KP van het uurloon, plus de huidige toeslag per uur voor de werkingskosten, steeds geregistreerd.

Vb. Indien de arbeider op het moment van de registratie een KP uurloon heeft van 25 Euro, en een toeslag voor de werkingskosten van 10 Euro/uur, dan wordt dit geregistreerd, nl. 35 Euro/uur.
Indien de KP van het uurloon wordt gewijzigd tijdens de duur van het project, bijvoorbeeld tgv. een promotie is de KP 30 Euro/uur, dan wordt pas vanaf het moment van de promotie deze nieuwe KP uurloon gebruikt bij de registratie.