Contents   Index   Previous   Next2.2.2.2 Onderste gedeelte: Registratie van de items

 

Voor het toewijzen van de items, van de geselekterde faktuur, aan: projecten, opdrachten in regie en het magazijn.

 

 

Drukknop ‘Favorieten’

Met deze drukknop kunt U items laden uit uw favoriete materialen.

 

Drukknop ‘Bijwerken favorieten’

Indien de prijs van een item op de faktuur verschilt, met de prijs in de favoriete materialen, dan kunt U de prijs in de favoriete materialen bijwerken door op de knop ‘Bijwerken favorieten’ te drukken.

 

Sectie: Project / Losse werken / Magazijn

Voor het toewijzen van items aan projecten. Het tekstveld ‘Specifieer’ toont het aantal nog toe te wijzen items.

Items die toegewezen zijn aan ‘Magazijn’, kunnen later alsnog toegewezen worden aan een project, nl. in het scherm ‘Registratie: Materiaal magazijn’, zie 2.2.3.