Contents   Index   Previous   Next2.3.1 Vorderingen: Fakturatie

 

Voor het opstellen, en beheren, van fakturen. Ook kan de gebruikers rappel sturen voor onbetaalde fakturen. De fakturen, en rappels, kunnen zowel naar MS Word als MS Excel formaat geexporteerd worden.

 

Er is geen koppeling voorzien met de projectgegevens.

 

Indien de gebruiker dubbelklikt op een faktuur, dan verschijnt het scherm ‘2.3.1.1 Vorderingen: Fakturatie Detail’.