Contents   Index   Previous   Next2.4.1.1 Tabblad: Uren

 

Geeft een samenvatting per aktiviteit van de geregistreerde uren, de voorziene uren, de min- en meerwerken.

Saldo: Uren voorz + Min/Meer - KP