Contents   Index   Previous   Next2.4 Nacalculatie

 

Alleen beschikbaar in de proversie van BatiExcel.

De nacalculatie vergelijkt de geregistreerde gegevens, zie 2.2, met de gegevens in de prijsofferte en in de vorderingsstaten.

 

Indien de gebruiker dubbelklikt op een nacalculatie, dan verschijnt het scherm ‘2.4.1 Nacalculatie: Detail’

 

 

Drukknop: Nieuw

Maakt een nieuwe nacalculatie aan. Deze nacalculatie maakt steeds gebruik van de meest recente vorderingsstaat.

More:

2.4.1 Nacalculatie: Detail

2.4.1.1 Tabblad: Uren

2.4.1.2 Tabblad: Materiaal

2.1.4.3 Tabblad: Derden