Contents   Index   Previous   Next3.1.1 Favorieten

 

Geeft een overzicht van alle favoriete materialen. De materialen zijn gegroepeerd per hoofdgroep, groep, categorie en leverancier. U kunt de data in dit scherm wijzigen.