Contents   Index   Previous   Next4.2.2 Tabblad: Brief

 

Hier kunt U de inhoud van de brief opstellen.

 

 

Eigen adres of logo

Bepaalt de inhoud van de linkerbovenhoek van de brieven. Indien U een eigen briefhoofd heeft, kunt U hier niets afdrukken. In de andere gevallen kunt U ofwel uw adres vermelden ofwel uw logo tonen. Drukknop: Openen Editor

Toont het resultaat in een editor, zoals MS Word. Met behulp van de editor kunt U de layout van de brief verzorgen.

Drukknop: Afdrukvoorbeeld

Om het resultaat van de mailing te bekijken in afdrukvoorbeeld