Wat is BatiExcel?
Belgische bouwsoftware voor het beheren van een volledige bouwfirma:
-
Berekenen van de kostprijs van projecten
De KP wordt opgesplitst in bewerkingen
Berekent de KP van de uren, het materiaal en de derden per bewerking
U kunt gebruik maken van hoeveelheidsstaten, meetstaten, in MS Excel formaat, maar dat is niet verplicht.
- Aanmaken van prijsofferten
Baseert zich steeds op de KP van het project.
Per post, en per item, kunt U een winstpercentage toevoegen.

- Berekening van de kostprijs van het uurloon van de arbeiders, kostprijs van het bedrijf per uur, ...
Berekent de KP per uur van iedere arbeider, de KP per uur van uw bedrijf, ...
- Registratie van de uren, het materiaal en derden
Voor de toewijzing van de uren van de arbeiders aan projecten, het toewijzen van gefaktureerd materiaal aan projecten, ...
- Vorderingsstaten
Voor het maken van tussentijdse fakturen
- Nacalculatie van projecten
Voor het vergelijken van de oorspronkelijke prijsofferte, met de vorderingsstaten en de registratie.
-
Beheer van bewerkingsbibliotheken
U kunt gebruik maken van onze bewerkingsbibliotheken. Maar U kunt ook uw eigen bewerkingen definieren, en deze toevoegen aan de bibliotheek
- Beheer van de prijslijsten van de leveranciers
U kunt gebruik maken van de prijslijsten die door ons zijn geleverd. Maar U kunt uw eigen leveranciers er aan toevoegen.

Hoe moet ik mij de werking van BatiExcel voorstellen?
Het beste is natuurlijk altijd de handleiding. Aan de hand van de schermafdrukken, en de verklarende tekst, kunt U zich de werking van BatiExcel het best voorstellen.
U kunt deze handleiding online raadplegen, handleiding van BatiExcel, maar we kunnen U hiervan ook een papieren exemplaar opsturen per post.

meer over AB Demo en AtomiSoft